Toimintaperiaattemme ja arvot:

  • Noudatamme toiminnassamme lakeja ja eettisiä periaatteita ja toimimme vastuullisesti.  Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti.
  • Panostamme asiakas- ja työturvallisuuteen
  • Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu ovat meille tärkeitä
  • Työntekijöiden viihtyvyys ja työhyvinvointi ovat meille tärkeitä 

Ihmisellä on oltava mahdollisuus tehdä itselleen mielekkäitä asioita iästä, vammasta tai sairaudesta huolimatta

Me haluamme mahdollistaa tämän, tervetuloa asiakkaaksemme!

Hoivapalvelut Onnenpisara

Onnenpisara on v.2010 perustettu yksityisiä sosiaalipalveluja tuottava yritys. Tarjoamme kuntouttavia palvelujamme asiakkaiden omaan kotiin, sekä hoivakotien ja palvelutalojen asukkaille. Toimitilallamme Salosaaressa tuotamme Green Care- päivätoimintaa sekä hevosavusteista kuntoutusta. 


Meille asiakkaamme hyvinvointi on sydämen asia. Lupaamme pitää huolta sinusta tai läheisestäsi.

Mitä on Green Care?

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista, tavoitteellista ja vastuullista toimintaa, jolla edistetään  ihmisten hyvinvointia ja elämäntapaa. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. 

Onnenpisarassa käytämme luontoavusteisuutta kuten metsäympäristöjä sekä puistoja ja puutarhoja,  mutta luontoelemettejä voidaan tuoda myös sisätiloihin. Lisäksi teemme eläinavusteista toimintaa hevosten, kanien ja myöhemmin myös koiran kanssa.

Onnenpisaran luontolähtöisille kuntouttaville palveluille on myönnetty LuontoHoivan laatumerkki

Olemme Green Care Finland ry:n jäsenyritys


Yrityksemme on aluehallintoviraston yksityisten                           sosiaalipalveluiden rekisterissä  ja 

olemme Eksoten hyväksymä palveluseteli- tuottaja (omaishoito sekä henkilökohtainen apu)

TUTUSTU PALVELUIHIMME

Eläinavusteinen valmennus Hevosavusteinen kuntoutus

Valmennus ja kuntoutus ovat ohjaukseen perustuvia sosiaalisen kuntouksen menetelmiä, jolla voidaan mm. etsiä asiakkaan vahvuuksia sekä keinoja elämänhallintaan ja saada tukea arjen sujuvuuteen.


Valmennuspalvelut →

Green Care- päivätoiminta ja omaishoidettavan päivähoito


Ikäihmisille, erityislapsille sekä kehitysvammaisille suunnattu sosiaalista kanssakäymistä tukeva virkitys-päivätoimintamme on luontolähtöistä ja toiminnallista, ja sen hyvinvointivaikutukset syntyvät mm. osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä kokemuksellisuuden kautta.                       

Päivätoiminta →

Mikään unelma ei ole liian suuri tai pieni tavoiteltavaksi