Kotikuntoutus

Palvelun tavoitteena on arkipäivän toimintakyvyn lisääminen ja asiakkaan omatoimisuuden edistäminen, jotta kotona pärjäisi mahdollisimman hyvin joko itsenäisesti tai tarvittavien apujen turvin.  Säännöllinen ohjattu harjoittelu vähentää muiden palveluiden tarvetta, helpottaa omaishoitajan työtä sekä lisää asiakkaan elämänlaatua. 


Teemme asiakkaiden kanssa niitä asioita, jotka ovat asiakkaalle mielekkäitä ja merkityksellisiä. Hyödynnämme monipuolisesti erilaisia luonto- ympäristöjä sekä -elementtejä. Palvelumme sopii kaikenkuntoisille, hankimme tarvittavat apuvälineet. Asiakkaitamme ovat lapsiperheet, ikäihmiset ja vammaiset. Meillä on erityiskokemusta muistisairaiden hoitamisesta sekä neuropsykiatrisista oireyhtymistä.

KUNTOUTTAVAT KOTIKÄYNNIT

arkipäivät (hinta työntekijä/tunti)


42€

lauantai- päivä (hinta työntekijä/tunti)


55€

sunnuntai- päivä/arkipyhät (hinta työntekijä/tunti)


74€

Palvelu on arvonlisäverotonta sosiaalihuollon palvelua AVL 37§

Kotiin tuotettavista palveluistamme voi saada kotitalousvähennyksen


arki- illat (hinta työntekijä/tunti)


47€

lauantai- ilta (hinta työntekijä/tunti)


59€

sunnuntai- ilta/arkipyhät (hinta työntekijä/tunti)


79€

Meillä käy maksuvälineenä myös omaishoidon palveluseteli 

sekä henkilökohtaisen avun palveluseteli


KYSY MYÖS EDULLISISTA PALVELU-PAKETEISTAMME

Eläinavusteinen valmennus

Valmennuspalvelumme on ratkaisukeskeistä ja tavoitteellista. Valmennuksen avulla voidaan etsiä ratkaisuja esimerkiksi arjen sujuvuuteen tai saada apua elämänhallintaan.  Valmennusta voidaan hyödyntää kaikkien asiakkaiden kanssa, mutta erityisesti siitä hyötyvät henkilöt, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä tai mielenterveydellisiä haasteita. Eläin mukana valmennuksessa motivoi kuntoutumaan ja opettaa monipuolisesti erilaisia vuorovaikutuksen taitoja. 

Kotikäynnit arkisin 86 €/tunti (sis. alv 24%)

Toimipaikassamme tapahtuva valmennus  68 €/tunti (sis. alv 24 %)

Hevosavusteinen kuntoutus

Erityislapsille suunnattu hevosavusteinen kuntoutus on ohjaukseen perustuva sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, jolla voidaan mm. etsiä keinoja arjen hallintaan liittyvissä pulmissa tai harjoitella vuorovaikutustaitoja. Mielekkään tekemisen kautta lapsi pääsee harjoittelemaan myös monipuolisesti myös erilaisia motorisia taitoja sekä lisäksi lapsen luontosuhde vahvistuu. Ohjaaja on koulutukseltaan kuntouttava lähihoitaja sekä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Kuntoutuksen tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan ja lähipiirin kanssa jakson alussa. 

pakettina: 4 tuntia/kk= 110 €/kk  tai 8h/kk =200 €/kk 

yksittäin maksettuna 30€/h

käynnit voi maksaa myös omaishoidon palvelusetelillä

 

Green Care- päivätoiminta

Toiminta käsittää asiakkaiden toiveiden ja mielenkiinnon mukaan esimerkiksi tilan eläinten hoitamista, puutarhan hoitoa, mukavaa yhdessäoloa sekä fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävää ja mielenvirkeyttä lisäävää toimintaa. Päivätoiminnan kesto 2h/kerta

Omaishoitajat voivat tuoda hoidettavan myös tilalle virkistävään ja kuntouttavaan päivähoitoon ja saavat itselleen mahdollisuuden levätä. Toimintammme tavoitteena on edistää hoidettavan toimintakykyä, jolloin päivittäiset toimet myös kotona helpottuisivat. Lapsille toiminta tarjoaa turvallisen kasvu-ympäristön sosiaalisten ja motoristen taitojen harjoitteluun.

Myös yksittäiset virkistys/retkipäivät esim. hoivakodeille, päiväkodeille, koululaisryhmille yms.

Päivätoiminta 40€/kerta (kesto 2h) tai 120€/kk (4 kertaa)

Omaishoidettavan päivähoito 20€/tunti

Omaishoidon palveluseteli käy maksuvälineenä

Yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys sekä kiireetön läsnäolo ovat toimintamme tärkeimpiä arvoja