ELÄINAVUSTEINEN TOIMINTA

Hevosavusteinen toiminta

Erityistä tukea tarvitseville lapsille suunnattu hevosavusteinen toiminta on ohjaukseen perustuva menetelmä, jolla voidaan mm. etsiä keinoja arjen hallintaan liittyvissä pulmissa tai harjoitella vuorovaikutustaitoja. Mielekkään tekemisen kautta lapsi pääsee harjoittelemaan monipuolisesti myös erilaisia motorisia taitoja sekä lisäksi lapsen luontosuhde vahvistuu. Ohjaaja on koulutukseltaan kuntouttava lähihoitaja sekä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja (valinnaisopintoina eläinavusteiset palvelut). Lisäksi ohjaaja on suorittanut Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipedagogiikan opintoja. Toiminnan tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan ja lähipiirin kanssa jakson alussa.

Toimintamme ei sisällä ratsastusta. 

yksilökuntoutus 74€/h

ryhmäkuntoutus 74€/h/hlö

käynnit voi maksaa myös omaishoidon palvelusetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla

Neuropsykiatrinen valmennus

Valmennuspalvelumme on ratkaisukeskeistä ja tavoitteellista. Valmennuksen avulla voidaan etsiä ratkaisuja esimerkiksi arjen sujuvuuteen tai saada apua elämänhallintaan. Valmennusta voidaan hyödyntää kaikkien asiakkaiden kanssa, mutta erityisesti siitä hyötyvät henkilöt, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä tai mielenterveydellisiä haasteita. Eläin mukana valmennuksessa motivoi saavuttamaan tavoitteita ja opettaa monipuolisesti erilaisia vuorovaikutuksen taitoja. 

Toimipaikassamme tapahtuva valmennus 74 €/tunti