ELÄINAVUSTEINEN TOIMINTA

Hevosavusteinen toiminta

Erityislapsille suunnattu hevosavusteinen toiminta on ohjaukseen perustuva menetelmä, jolla voidaan mm. etsiä keinoja arjen hallintaan liittyvissä pulmissa tai harjoitella vuorovaikutustaitoja. Mielekkään tekemisen kautta lapsi pääsee harjoittelemaan monipuolisesti myös erilaisia motorisia taitoja sekä lisäksi lapsen luontosuhde vahvistuu. Ohjaaja on koulutukseltaan kuntouttava lähihoitaja sekä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja (valinnaisopintoina eläinavusteiset palvelut). Toiminnan tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan ja lähipiirin kanssa jakson alussa.

yksilökuntoutus 42€/h

ryhmäkuntoutus 42€/h/hlö

käynnit voi maksaa myös omaishoidon palvelusetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla

Neuropsykiatrinen valmennus

Valmennuspalvelumme on ratkaisukeskeistä ja tavoitteellista. Valmennuksen avulla voidaan etsiä ratkaisuja esimerkiksi arjen sujuvuuteen tai saada apua elämänhallintaan. Valmennusta voidaan hyödyntää kaikkien asiakkaiden kanssa, mutta erityisesti siitä hyötyvät henkilöt, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä tai mielenterveydellisiä haasteita. Eläin mukana valmennuksessa motivoi saavuttamaan tavoitteita ja opettaa monipuolisesti erilaisia vuorovaikutuksen taitoja.

Kotikäynnit arkisin 42 €/tunti 

Toimipaikassamme tapahtuva valmennus 42 €/tunti