ELÄINAVUSTEINEN TOIMINTA

Hevosavusteinen kuntoutus

Erityislapsille suunnattu hevosavusteinen kuntoutus on ohjaukseen perustuva sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, jolla voidaan mm. etsiä keinoja arjen hallintaan liittyvissä pulmissa tai harjoitella vuorovaikutustaitoja. Mielekkään tekemisen kautta lapsi pääsee harjoittelemaan myös monipuolisesti myös erilaisia motorisia taitoja sekä lisäksi lapsen luontosuhde vahvistuu. Ohjaaja on koulutukseltaan kuntouttava lähihoitaja sekä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Kuntoutuksen tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan ja lähipiirin kanssa jakson alussa.

yksilökuntoutus 30€/h

ryhmäkuntoutus 20€/h/hlö

käynnit voi maksaa myös omaishoidon palvelusetelillä

Neuropsykiatrinen valmennus

Valmennuspalvelumme on ratkaisukeskeistä ja tavoitteellista. Valmennuksen avulla voidaan etsiä ratkaisuja esimerkiksi arjen sujuvuuteen tai saada apua elämänhallintaan. Valmennusta voidaan hyödyntää kaikkien asiakkaiden kanssa, mutta erityisesti siitä hyötyvät henkilöt, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä tai mielenterveydellisiä haasteita. Eläin mukana valmennuksessa motivoi kuntoutumaan ja opettaa monipuolisesti erilaisia vuorovaikutuksen taitoja.

Kotikäynnit arkisin 42 €/tunti 

Toimipaikassamme tapahtuva valmennus 30 €/tunti